tisdag 31 juli 2012

Återställa rättigheter på kataloger eller filer.

Återställa rättigheter på en katalog. Med hjälp av 'export-clixml" är de enkelt att spara undan objekt. De kan vara användbart många gånger att kunna återskapa kopior av objekten.

Exemplet nedan är ett sätt att återställa rättigheterna på en katalog.
1. Sätt ACL:n på katalogen eller filen som du vill ha den.

2. Skapa ACL-Objektet  och spara de till en fil.
$tmp = get-acl c:\thefolder
$tmp | Export-Clixml .\aclobj.csv

3. Återställ katalogen genom att läsa in objektet och sätt acl:en på katalogen.
$oAcl = .\aclobj.csv
set-acl -Path c:\thefolder -AclObject $oAcl

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar