tisdag 15 maj 2012

Vilka parametrar är tvingande på en cmdlet?

En bra oneliner för att få fram vilka parametrar som är tvingande på en cmdlet. Exemplet nedan är på New-ADUser cmdlet:en som finns i ActiveDirectory modulen som tydligen bara har en tvingande parameter.

(get-help new-aduser).parameters.parameter | where {$_.Required -eq $true}

Lycka till

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar