onsdag 21 december 2011

Lista med datornamn och IP-adresser från DNS.

En kollega till mig bad mig ordna fram en lista på alla servrar i domänen och lista deras ip-adresser från DNS:en. I detta fall räckte de med att filtrera alla datorkonton som börjar på S för att få fram endast servrar. Jag sparade listan "namn = ip-adress" men de går lika enkelt att skriva "namn;ip-adress" om man vill ha de kommaseparerat. Jag var tvungen att skriva en lite felhantering då en stor del av datorkontona inte fanns med i DNS:en.

Får tacka Ghost6Shell för den enkla och mycke användbara namnupplösningen!
http://nex6.blogspot.com/2009/02/using-powershell-to-reslove-host-name.html

--- Skript ---

Import-Module activedirectory
Get-ADComputerForEach-Object -Filter {Name -like "S*"} |  {
  $ServerName = $_.Name
  try
    {
    $IP = [System.Net.Dns]::GetHostAddresses($ServerName)|
    Select-Object IPAddressToString -ExpandProperty IPAddressToString
    "$ServerName = $IP"
    }
  Catch
    {
    "$ServerName ="
    }
  } | Out-File -FilePath .\server_ip.txt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar